Author: Dr. Viraj Vora

આઝાદી

આજે ઑફિસેથી ઘરે આવી ત્યારે ઘરના આંગણામાં ૩ નાના બિલાડીના બચ્ચા રમતા જોયા. એકદમ તાજા જન્મેલા હોય તેટલા નાના હતા, પણ બિલાડી...
Read more