Diet in Various Diseases for Maintenance of Health

When

30/07/2019    
5:00 PM - 6:00 PM

Where

Gujarat Vidhyapith
Gujarat Vidhyapith, Samaj Kary Vistaran Kendra, Opp. Gota Gaam Prath. Shala,B/h AMC, Near Talav Gota., Ahmedabad, Gujarat, 38
Map Unavailable

Contact      Ashokbhai : 9426861896, 8160361348

Advisor

Vinodbhai Thakkar